Dragon

Attack pros & cons

Dragon moves are super-effective against:

Dragon moves are not very effective against:

Dragon moves have no effect on:

Defense pros & cons

These types are not very effective against Dragon Pokémon:

These types are super-effective against Dragon Pokémon:

 


Dragon-type Pokémon

38 Pokémon are Dragon type. (5.28% of all Pokémon)

Pure Dragon-type Pokémon

11 Pokémon are pure Dragon type. (28.95% of the Dragon-type Pokémon)

Dratini Dragonair Bagon Shelgon Axew Fraxure
147Dratini
#147


Type Dragon

148Dragonair
#148


Type Dragon

371Bagon
#371


Type Dragon

372Shelgon
#372


Type Dragon

610Axew
#610


Type Dragon

611Fraxure
#611


Type Dragon

Haxorus Druddigon Goomy Sliggoo Goodra Jangmo-o
612Haxorus
#612


Type Dragon

621Druddigon
#621


Type Dragon

704Goomy
#704


Type Dragon

705Sliggoo
#705


Type Dragon

706Goodra
#706


Type Dragon

Jangmo-o
#???


Type Dragon

Primary Dragon-type Pokémon

13 Pokémon are primary Dragon type. (34.21% of Dragon-type Pokémon)

Dragonite Altaria Salamence Latias Latios Rayquaza
149Dragonite
#149


Type DragonType Flying

334Altaria
#334


Type DragonType Flying

373Salamence
#373


Type DragonType Flying

380Latias
#380


Type DragonType Psychic

381Latios
#381


Type DragonType Psychic

384Rayquaza
#384


Type DragonType Flying

Gible Gabite Garchomp Reshiram Zekrom Kyurem
443Gible
#443


Type DragonType Ground

444Gabite
#444


Type DragonType Ground

445Garchomp
#445


Type DragonType Ground

643Reshiram
#643


Type DragonType Fire

644Zekrom
#644


Type DragonType Electric

646AKyurem
#646


Type DragonType Ice

Zygarde Hakamo-o Kommo-o
718Zygarde
#718


Type DragonType Ground

Hakamo-o
???


Type DragonType Fighting

Kommo-o
???


Type DragonType Fighting

Secondary Dragon-type Pokémon

14 Pokémon are secondary Dragon type. (36.84% of the Dragon-type Pokémon)

Alolan Exeggutor Kingdra Vibrava Flygon Dialga Palkia
Alolan Exeggutor
#103


Type GrassType Dragon

230Kingdra
#230


Type WaterType Dragon

329Vibrava
#329


Type GroundType Dragon

330Flygon
#330


Type GroundType Dragon

483Dialga
#483


Type SteelType Dragon

484Palkia
#484


Type WaterType Dragon

Giratina Deino Zweilous Hydreigon Dragalge Tyrunt
487Giratina
#487


Type GhostType Dragon

633Deino
#633


Type DarkType Dragon

634Zweilous
#634


Type DarkType Dragon

635Hydreigon
#635


Type DarkType Dragon

691Dragalge
#691


Type PoisonType Dragon

696Tyrunt
#696


Type RockType Dragon

Tyrantrum Noibat Noivern Drampa Turtonator
697Tyrantrum
#697


Type RockType Dragon

714Noibat
#714


Type FlyingType Dragon

715Noivern
#715


Type FlyingType Dragon

Drampa
???


Type NormalType Dragon

Turtonator
???


Type FireType Dragon

Pokémon with Dragon-type alternate formes

The following alternate formes of some Pokémon are also of the Dragon type.

Mega Charizard X Mega Ampharos Mega Sceptile Mega Altaria Mega Salamence Mega Latias
006MCharizard
#006


Type FireType Dragon

181MAmpharos
#181


Type ElectricType Dragon

254MSceptile
#254


Type GrassType Dragon

334MAltaria
#334


Type DragonType Fairy

373MSalamence
#373


Type DragonType Flying

380MLatias
#380


Type DragonType Psychic

Mega Latios Mega Rayquaza Mega Garchomp Giratina Arceus Black Kyurem
381MLatios
#381


Type DragonType Psychic

384MRayquaza
#384


Type DragonType Flying

445MGarchomp
#445


Type DragonType Ground

487BGiratina
#487


Type GhostType Dragon[13]

493Arceus Dragon Dream
#493


Type Dragon[14]

646BKyurem
#646


Type DragonType Ice

White Kyurem Zygarde
646CKyurem
#646


Type DragonType Ice

Zygarde 10% Forme
#718


Type DragonType Ground[15]

Zygarde Complete Forme
#718


Type DragonType Ground[16]